زایتونیک در شکل و بسته بندی جدید

پس از یک وقفه 18 ماهه شرکت زایدکس نمونه جدید محصول زایتونیک را که به شکل جامد و پودرتهیه و تولید شده است را به بازار ارائه نموده است. این محصول استثنایی دارای مزایا و خصوصیات خاصی است که به بخشی از آن در زیر اشاره میکنیم:

رشد سريعتر، عملکرد بهتر، درآمد بيشترمزاياي ايجاد شده روي محصول نهايی : رشد بهتر ريشه و ساقه ، رشد سريعتر، تقريباً جوانه زني100 % ، بهبود جذب مواد مغذي توسط گياه و 20تا 25 درصد بازده محصول بيشتر.مزاياي ايجاد شده روي خاک : زايتونيک خاک رامتخلخل نموده، دانسيته آن را کاهش داده و نفوذ آب را بهبود مي بخشد. زايتونيک ظرفيت نگهداري رطوبت را درخاک افزايش مي دهد ، زايتونيک ازتشکيل سله (سخت شدن سطح خاک) جلوگيري مي نمايد ، تخلخل بيشتر باعث گردش هواي بيشتردرون خاک مي شود ،ميکرواورگانيزم ها را دورن خاک فعال مي نمايد.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×