نانو تک (NANOTAC)

نانوتک یک افزودنی اورگانوسیلان به قیرامولسیون کاتیونیک برای کاربرد در اندود سطحی (تک کوت) می باشد. این محصول جریان و کیفیت پاشش امولسیون را بهبود می بخشد. هم چنین می تواند اندود سطحی را ضد آب نماید.
اندود سطحی تهیه شده با نانوتک طی 15 تا 30 دقیقه تثبیت شده که اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اثر تایر روی اندود دارد. این محصول با اضافه شدن به قیر امولسیون باعث بهبود و افزایش قدرت پیوند در کاربردهایی مانند میکروسورفیسینگ و اسلاری سیل نیز می شود.
هم چنین نانوتک میتواند به قیرامولسیون کاتیونیک برای تولید مخلوط های سرد در میکروسورفیسینگ یا روسازی اضافه شود. مخلوط آسفالت سرد تهیه شده با نانوتک اثر ضد عریان شدگی فوق العاده ای را به دلیل ایجاد پیوند شیمایی بین قیر و مصالح سنگی از خود نشان می دهد.

مزایا
  • پیوند شیمیایی
  • قدرت پیوند بیشتر
  • ضد آب
  • پاشش ریزتر در نتیجه بهبود پوشش دهی
  • انتقال بار یکنواخت به دلیل پوشش 100 درصد
  • کاهش سرخوردگی
  • تثبیت سریع
  • رفع مشکل گرفتگی نازل ها
  • کاهش اثر تایر
  • بدون بخارات منتشره مضر

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×