تراپرایم (TerraPrime)

تراپرایم یک افزودنی اورگانوسیلان به قیر امولسیون برای کاربرد در اندود نفوذی (پرایم کوت) می باشد. این محصول پخش شوندگی و کیفیت پاشش امولسیون را به منظور دستیابی به یکنواختی پاشش و پوشش دهی بهبود می بخشد. هم چنین باعث نفوذ و ضد آب شدن اندود نفوذی می گردد. اندود نفوذی تهیه شده با تراپرایم طی 15 تا 30 دقیقه تثبیت شده که اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اثر تایر روی اندود دارد.

مزایا
  • پیوند شیمیایی
  • قدرت پیوند بیشتر
  • ضد آب
  • پاشش ریزتر در نتیجه بهبود پوشش دهی
  • انتقال بار یکنواخت به دلیل پوشش 100 درصد
  • کاهش سرخوردگی
  • تثبیت سریع
  • رفع مشکل گرفتگی نازل ها
  • کاهش اثر تایر
  • بدون بخارات منتشره مضر

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×